timer heart dashboard task search Facebook

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta Caferağa Mah. Ferit Tek Sok 2B Kadıköy/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Son Dijital Yatırımlar Anonim Şirketi (bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Alıcı  (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Satıcı ve Alıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

2.1.İşbu Sözleşme, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, KVKK ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar, işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2.2.İşbu Sözleşme, Satıcı’ya ait Ürünlerin Alıcı tarafından Satıcı’ya ait [website] veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden (“Websitesi”), satın alınması ile ilgili olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla imzalanmıştır.

 

MADDE 3 – ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

3.1.Markası, modeli, rengi ve türü Websitesi’nde belirtilmiş olan Ürünün satış bedeli (“Satış Bedeli”) Websitesi’nde belirtilen KDV dahil toplam tutar olup ödemeler Websitesi üzerinden çevirimiçi sanal POS uygulaması kullanılarak yapılacaktır.

 

MADDE 4 – ÜRÜNÜN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Ürün’ün Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Ürün, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.  Alıcı, sipariş formu ve sözleşmede yer alan adreslerin farklı olması halinde işbu Sözleşme’de yer alan adresin esas alınacağını ve bu adrese yapılan teslimatların Sözleşme’ye uygun şekilde yapılmış kabul edileceğini beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

5.1.Ürün’ün teslimat masrafları, aksi Websitesi’nde belirtilmediği takdirde, Alıcı’ya aittir. Ürün’ün teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı Ürün’ü, Alıcı tarafından sipariş edilmesinden itibaren 1 (bir) iş günü içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek yedi (yedi) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.

5.2.Ürün’ü teslim alacak kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

5.3.Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Satış Bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1.Alıcı, Websitesi’nde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

6.2.Alıcı, işbu sözleşmenin kabulü ile gurmehemen.com adresinde yer alan KVKK aydınlatma yazısını okuyup bilgi sahibi olduğunu ve işbu satım işlemi için paylaşmış olduğu kişisel verilerin amaca mahsus kullanımına icazet vererek, bu bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu, eksik ya da hatalı veya yanıltıcı bilgi yahut veri aktarımı nedeniyle satım işleminin tamamlanamaması ya da ortaya bir zararın çıkması durumunda, sorumluluğun tek başına kendisinde olduğunu ve bu durumda Satıcı’ya hiçbir kusur ve sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3.Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.4.Alıcı, Ürünü teslim alırken gözle görülür ayıplara karşı Ürün’ü incelemekle yükümlü olduğunu kabul eder. Buna göre tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün’ü kuryeden teslim alması halinde sorumluluk tamamen Alıcı’ya ait olacaktır. Alıcı tarafından kurye görevlisinden teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir.

 

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

7.1.Satıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün Tüketici Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya süresinde teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Ürün’ü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür.

 

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

8.1.Satıcı, Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Sözleşme konusu malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren malı geri alacağını taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler işbu Sözleşme’de yer alan madde 13 uyarınca gönderilecektir.

8.2.Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) Alıcı’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün Satıcı’ya iade edilmesi zorunludur. b) Alıcı tarafından cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde ürün bedeli ödediği şekilde Alıcı’ya iade edilir. Ürün Alıcı tarafından Satıcı’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli Alıcı’ya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir.

 

MADDE 9 – ALICININ TEMERRÜDÜ

Alıcı’nın işbu Sözleşme’den doğan ödeme yükümlülüğünü hiç veya gerektiği gibi yerine getirmemesi halinde Satıcı Ürün’ü teslim borcundan kurtulacak olup Satıcı nezdinden herhangi bir zarar doğması halinde zararın tazminini talep edebilecektir.

 

MADDE 10 – ALICI BİLGİLERİNİN KULLANILMASI

Alıcı işbu Sözleşme ile gurmehemen.com’u kullanırken belirtmiş olduğu kişisel ve/veya hassas nitelikli kişisel verilere dair gurmehemen.com adresinde yer alan KVKK aydınlatma yazısını okuyup bilgi sahibi olduğunu, Satıcı’ya sağlamış olduğu kişisel verilerin belirtilen KVKK yazısına uygun olarak kullanılacağını, kabul ve beyan eder.

Alıcı, sağlamış olduğu kişisel bilgilere erişmek, bunları güncellemek, silmek veya düzeltmek konusundaki taleplerini Websitesi’nde yer alan ilgili iletişim  bilgilerini kullanarak Satıcı’ya iletebilecektir.

 

MADDE 11 – MÜCBİR SEBEP

11.1.Mücbir sebep Taraflarca öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan doğal afet, savaş, isyan, grev, sivil ayaklanma, kasıtlı zarar, yangın, sel, fırtına, salgın hastalıklar, genel seferberlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Taraflar’ın işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmelerini önleyen herhangi bir durum anlamına gelmektedir.

11.2.Taraflar’dan herhangi birinin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini bir Mücbir Sebep Hali nedeniyle yerine getirememesi veya yerine getirmekte gecikmesi halinde, söz konusu Taraf’ın Mücbir Sebep’e yol açan koşulları ve kapsamını derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirmesi şartıyla, ilgili Taraf söz konusu hal devam ettiği sürece Mücbir Sebep Hali’nin engellediği yükümlülüklerini ifa etmek ile yükümlü olmayacaktır

 

MADDE 12 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

12.1.İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

12.2.Tüketici Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen değerlerin içinde kalan konular için Alıcı’nın Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurma hakkı saklıdır.

 

MADDE 13 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

13.1.İşbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak bütün bildirimler veya diğer iletişimler yazılı olarak, Türkçe dilinde ve Taraflar’ın Websitesi kayıtlarında belirtilen adreslerine yapılacaktır. İlgili Taraf’ı temerrüde düşürmek için veya işbu Sözleşme’yi feshetmek için, TTK Madde 18/III gereği noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla yapılması gereken tebligatlar haricinde, işbu Sözleşme’yle alakalı olarak verilen her türlü bildirim veya diğer iletişim, muhatabının aşağıda belirtilen adresine, ücreti peşin ödenmiş kurye servisiyle gönderilecektir (ve teslim alındığında usulünce tebliğ edilmiş sayılacaktır).

13.2.Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 14 – YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.